aparatura folosita


Masina curatat Orion

Capacitate 30 Kg

Fabricatie : USA

Cantitate : 1 unitate

Masina de spalat Speed Queen

Capacitate 10Kg

Fabricatie : USA

Cantitate : 3 unitati

 

Masina de spalat Speed Quen

Capacitate : 15 Kg
 
Fabricatie : USA
 
Cantitate : 1 unitate

Masina de spalat Electrolux

Capacitate : 18 Kg

Fabricatie : Suedia

Cantitate : 1 unitate

 

Centrifuga Electrolux

Capacitate : 10 Kg
 
Fabricatie : Suedia
 
Cantitate : 2 unitati

Calandru Kaan

Capacitate :

Fabricatie : Italia

Cantitate : 1 unitate

 

Calandru Electrolux

Capacitate :
 
Fabricatie : Suedia
 
Cantitate : 2 Unitati

Uscator Gaz Twin Speed Queen

Capacitate : 15 Kg

Fabricatie : USA

Cantitate : 1 unitate

 

Uscator Electric Speed Queen

Capacitate : 18 Kg
 
Fabricatie : USA
 
Cantitate : 2 unitati

Masa scos pete Orion

Capacitate :

Fabricatie : USA

Cantitate : 1 unitate

 

Masa de retus Pony

Capacitate :
 
Fabricatie : Italia
 
Cantitate : 1 unitate

Presa de calcat Pony

Capacitate :

Fabricatie : Italia

Cantitate : 1 unitate